Het bidden van de Rozenkrans

De verschillende stappen van het Rozenkransgebed:

De rozenkrans is een bidsnoer van vijf maal tien kralen, telkens onderbroken door een grote kraal en voorafgegaan door een kruisje plus één grote, drie kleine en opnieuw één grote kraal.
Voorafgaand aan elke cyclus van tien maal het Wees Gegroet wordt een geheim genoemd. Het rozenkransgebed telt in totaal 20 geheimen, die een samenvatting vormen van het heilsplan van God met de mensen. Het bidden van een hele rozenkrans bestaat uit honderdvijftig maal het Wees Gegroet (drie keer de rozenkrans rond om de traditionele 15 geheimen te kunnen overwegen).

Doorgaans wordt per keer een derde deel van rozenkrans gebeden. Dit heet het ‘Rozenhoedje’. Op maandag en zaterdag worden de ‘Blijde Geheimen’ overwogen, op dinsdag en vrijdag de ‘Droevige Geheimen’, op woensdag en zondag de ‘Glorievolle Geheimen’ en door de toevoeging van de vijf nieuwe Geheimen door Paus Johannes Paulus II (op 16 oktober 2002) wordt op donderdag de 'Geheimen van het Licht' overwogen.

Hoe bid je de rozenkrans?

Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van het kruisteken en de woorden:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dan volgt de geloofsbelijdenis.

Aansluitend volgt de lofprijzing van de drie-ene God.

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Wees Gegroet, ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke personen binnen de drie-eenheid:
Wij groeten U Maria, Dochter van God de Vader.
Bid nu één Wees Gegroet.
Wij groeten U Maria, Moeder van God de Zoon.
Bid nu één Wees Gegroet.
Wij groeten U Maria, Bruid van God, de heilige Geest
Bid nu één Wees Gegroet.

Dan volgt de lofprijzing (Eer aan de Vader).

Daarna het O mijn Jezus.

En dan het Onze Vader (volgende grote kraal), waarna het bidden van de eigenlijke rozenkrans begint.

Bij elke tien eerstvolgende kleine kralen wordt een Wees Gegroet gebeden, voorafgegaan door het noemen van één geheim van de rozenkrans. Dit ‘tientje’, wordt besloten met de lofprijzing, het O mijn Jezus, gevolgd door het Onze Vader (grote kraal) als begin van het volgende tientje, dat wederom wordt voorafgegaan door een geheim, enz. Het rozenkransgebed wordt afgesloten met de lofprijzing, het O mijn Jezus, de Litanie van de Heilige Maagd Maria gevolgd door het kruisteken en de woorden “In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.”

Aan het hardop gezegde gebed dienen op de daarvoor bestemde plekken de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden. Bij het bidden in het openbaar, moeten de geheimen uitgesproken worden. Bij het persoonlijk gebed is het voldoende dat de gelovige aan het hardop gezegde gebed de overwegingen van de geheimen in stilte toevoegt.